<< Tilbage til Themis' startside.
Advokater
Afhandlinger
Artikler
Beregningsprogrammer
Bøger
Databaser
Diskussionsgrupper
Domme
Forlag
Formularer
Gældende regler/love
Jobs for jurister
Jurastudiet
Sted: Beskrivelse:
Retsinformation Numero uno. Opdateres hver nat og indeholder såvel gældende som ikke-gældende retsforskrifter. 
Danmarks Familieadvokat Indeholder en samling af de mest benyttede love. Kræver medlemskab.
Synopsis Indeholder en større lovsamling til brug for abonnenter. Enkelte love (eks. Boafgiftsloven) er udførligt kommenteret. MEGET brugervenlig!
Forbrugerstyrelsens Forbrugerlove En samling af de mest forbrugerrelevante love.
Lex Danica Noget frygtelig bras - nul stjerner herfra. Indeholder p.t. ingen love(?!)
Retssal.dk Ikke en selvstændig lovsamling, men i stedet en fiks systematiseret indgang til Retsinformation.


Administrative forskrifter (vejledninger, cirkulærer og skrivelser til offentligt ansatte) findes i Retsinformation. De enkelte ministerier har ofte en god oversigt over forskrifterne indenfor deres eget ressort.
Kurser (efterudd.)
Kursusfag (Uni)
Myndigheder
Linksamlinger
Lovforarbejder
Månedens link
Nyhedsbreve
Ordbog
Retshjælp
Søgemaskiner
Udlandet

Om Themis | Kender du et link? | In English | Gør Themis til din startside!

 

Themis anbefaler følgende juridiske websites:

Familieadvokaten.dk
Danmarks største juridiske brevkasse om hverdagens jura.
MinAdvokat.dk
Erfarne familieadvokater skræddersyr testamenter og ægtepagter via internettet.
Synopsis.dk
Domsreferater, formularer mv., til hjælp for jurister i det daglige arbejde.
Advokaterne Skt. Knuds Torv
Advokatfirma i Århus med fokus på løsning af privatretlige problemer.