<< Tilbage til Themis' startside.
Advokater
Afhandlinger
Artikler
Beregningsprogrammer
Bøger
Databaser
Diskussionsgrupper
Domme
Forlag
Formularer
Gældende regler/love
Jobs for jurister
Jurastudiet
Sted: Beskrivelse:
DJØF Forlag Oversigt over alle forlagets udgivelser.
Forlaget Themis Udgiver forskellige familie- og arveretlige bøger.
Forlaget Thomson Omfatter Karnov, GadJura m.m. Udgiver bl.a. Ugeskrift for Retsvæsen.
Forlaget Magnus Udgiver bl.a. Juridisk Ugebrev Skat m.m.
Schultz Information Udgiver en mængde lovsamlinger, domssamlinger m.v. Kan købes online.
Nyt Skatteretligt Forlag Adgang til skatteafgørelser i læsevenligt PDF-format
Forsikringsakademiets Forlag Udgiver forsikrings-, erstatnings- og miljøretlige værker.
Kurser (efterudd.)
Kursusfag (Uni)
Myndigheder
Linksamlinger
Lovforarbejder
Månedens link
Nyhedsbreve
Ordbog
Retshjælp
Søgemaskiner
Udlandet

Om Themis | Kender du et link? | In English | Gør Themis til din startside!

 

Themis anbefaler følgende juridiske websites:

Familieadvokaten.dk
Danmarks største juridiske brevkasse om hverdagens jura.
MinAdvokat.dk
Erfarne familieadvokater skræddersyr testamenter og ægtepagter via internettet.
Synopsis.dk
Domsreferater, formularer mv., til hjælp for jurister i det daglige arbejde.
Advokaterne Skt. Knuds Torv
Advokatfirma i Århus med fokus på løsning af privatretlige problemer.