Nyheder i familieret 2018-2019

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

Nye litteraturhenvisninger

Kurser om ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven
onsdag d. 29.05.2019 i København
mandag d. 27.05.2019 i Aarhus
Undervisere:
Professor dr. jur Linda Nielsen, København, og
advokat Jørgen Ulrik Grønborg, Arhus

Netværk i Familie- og Arveret i Aarhus

Netværksledere

 

  • Jørgen U. Grønborg, advokat og partner, Advokaterne Sankt Knuds Torv
  • Ulrik Grønborg, advokat og partner, Advokaterne Sankt Knuds Torv

Nyheder i familieret 2017

Nyheder i familieret 2016

Nyheder i familieret 2015

Nyheder i familieret 2014

Nyheder i familieret 2013

Nyheder i familieret 2012

Nyheder i familieret 2011

Nyheder i familieret 2010

Nyheder i familieret 2009


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Bekg. nr. 565 af 07.05.2019 om vielse inden for folkekirken (fra d. 09.05.2019)

Adoptionsloven er ændret ved lov nr. 497 af 01.05.2019 (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke) fra d. 01.07.2019.

Vejledning nr. 9373 af 24.04.2019 om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område

Model for nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse, Skatteministeriet, marts 2019

ÆL § 34 om skilsmisse er ændret ved § 4 i lov nr. 329 af 30.03.2019 fra d. 01.04.2019, således at også psykisk vold er skilsmissegrund

Bekg. nr. 299 af 20.03.2019 om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 298 af 20.03.2019 om opkrævning af underholdsbidrag (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 297 af 20.03.2019 om anvendelse af underholdspligtforordningen (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 296 af 20.03.2019 om forretningsordenen for et adoptionssamråd (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 293 af 20.03.2019 om separation og skilsmisse (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 292 af 20.03.2019 om retsgenetiske undersøgelse i sager om faderskab og medmoderskab (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 291 af 20.03.2019 om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 290 af 20.03.2019 om navne (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 289 af 20.03.2019 om indgåelse af ægteskab (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 288 af 20.03.2019 om forretningsordenen for det rådgivende udvalg i Familieretshuset (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 287 af 20.03.2019 om Familieretshusets behandling af sager om faderskab om medmoderskab  (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 286 af 20.03.2019 om Familieretshuset ( fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 285 af 20.03.2019 om børne- og ægtefællebidrag (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 284 af 20.03.2019 om forretningsordenen for Adoptionsnævnet (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 283 af 20.03.2019 om adoption (fra d. 01.04.2019)

Cirkulæreskrivelse nr. 9255 af 20.03.2019 om Familieretshusets fritagelse for gebyrer og timetakster for tjenestehandlinger ydet på de danske repræsentationer 

Cirkulæreskrivelse nr. 9269 af 20.03.2019 om udenlandske adoptionsafgørelser

Vejledning nr. 9291 af 20.03.2019 om separation og skilsmisse

Vejledning nr. 9280 af 20.03.2019 om inddrivelse i Danmark af udenlandske krav på børne- og ægtefællebidrag m. v.

Vejledning nr. 9279 af 20.03.2019 om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær 

Vejledning nr. 9277 af 20.03.2019 om international kompetence i sager om separation og skilsmisse 

Vejledning nr. 9275 af 20.03.2019 om inddrivelse i udlandet af danske krav på børne- og ægtefællebidrag 

Vejledning nr. 9274 af 20.03.2019 om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v. 

Vejledning nr. 9272 af 20.03.2019 om opkrævning af danske bidragskrav 

Vejledning nr. 9271 af 20.03.2019 om forkyndelse i sager om børne- og ægtefællebidrag 

Vejledning nr. 9268 af 20.03.2019 om frigivelse af børn til national adoption 

Vejledning nr. 9267 af 20.03.2019 om adoption 

Vejledning nr. 9266 af 20.03.2019 om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til personregisterførerne og Familieretshuset) 

Vejledning nr. 9265 af 20.03.2019 om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab 

Vejledning nr. 9264 af 20.03.2019 om navne 

Vejledning nr. 9263 af 20.03.2019 om behandling af ægteskabssager 

Vejledning nr. 9262 af 20.03.2019 om aftaler om børnebidrag 

Vejledning nr. 9261 af 20.03.2019 om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag 

Vejledning nr. 9260 af 20.03.2019 om børne- og ægtefællebidrag  

Vejledning nr. 9259 af 20.03.2019 om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge 

Vejledning nr. 9258 af 20.03.2019 om anerkendelse af udenlandsk forældremyndighed 

Vejledning nr. 9257 af 20.03.2019 om anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven (Supplement til vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær) 

Vejledning nr. 9256 af 20.03.2019 om børnesagkyndige undersøgelser 

Vejledning nr. 9254 af 20.03.2019 om samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunerne i familieretlige sager 

Vejledning nr. 9253 af 20.03.2019 om Familieretshuset

Lov nr, 203 af 05.03.2019 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om Familieretshuset (Overførsel af Statsforvaltningens opgaver med prøvelse af ægteskabsbetingelserne til Familieretshuset m.v.) - fra d. 01.04.2019

Lov nr. 202 af 05.03.2019 om ændring af forældreansvarsloven (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for visse former for kriminalitet af grovere karakter) - fra d. 01.40.2019.

Bekg. nr. 210 af 05.03.2019 om ikrafttræden af § 15, nr. 2 og 3, i lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven)

Vejledning  nr. 9138 af 14.02.2019 om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2019 

Bekg. nr. 87 af 29.01.2019 af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Lov nr. 1711 af 27.12.2018 om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven) 

Lov nr. 1702 af 27.12.2018 om Familieretshuset (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 1631 af 18.12.2018 om ændring af bekendtgørelse om autorisation af bobehandlere (fra d. 01.01.2019)

Cirkulæreskrivelse nr. 10095 af 18.12.2018 om antagelse af autoriserede bobehandlere

.....

Vejledning nr. 10112 af 21.12.2018 om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område

Skrivelse nr. 10094 af 19.12.2018: Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2019

Cirkulæreskrivelse af 17.12.2018 fra Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret vedrørende vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager - gældende fra d. 01.01.2019.

1. Sager vedrørende forældremyndighed 10.635 kr.
2. Sager vedrørende ægtefællebidrag eller lejlighed 7.125 kr.
3. I andre ægteskabssager fastsættes salæret efter et konkret skøn.

Bekg. nr. 1598 af 14.12.2018 om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2019

Bekg. nr. 1373 af 28.11.2018 om offentlig retshjælp ved advokater

Bekg. nr. 1372 af 28.11.2018 om fri proces

Bekg. nr. 1339 af 28.11.2018 om indgåelse af ægteskab

Vejledning nr. 10029 af 28.11.2018 om behandling af ægteskabssager

Lov nr. 1321 af 27.11.2018 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven (Forbud mod proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktioner m.v.) Fra d. 01.01.2019

Vejledning nr. 9945 af 14.11.2018 om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område

Børneloven er bekendtgjort ved  lovbekg. nr. 1257 af 07.11.2018.

Forældreansvarsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1256 af 07.11.2018.

L 91 af 07.11.2018: Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven).

L 90 af 07.11.2018: Forslag til lov om Familieretshuset. Skal træde i kraft d. 01.04.2019.

Bekg. nr. 1210 af 09.10.2018 om optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Adoptionsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 1041 af 03.08.2018

Bekg. nr. 766 af 06.06.2018 om aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption

Bekg. nr. 765 af 06.06.2018 om forretningsordenen for Adoptionsnævnet

Bekg. nr. 764 af 06.06.2018 om anvendelse af aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption

..

Ægteskabsloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 54 af 23.01.2018.

Bekg. nr. 66 af 18.01.2018 om navne (fra d. 01.02.2018)

Vejledning nr. 9040 af 18.01.2018 om navne

Vejledning nr. 9038 af 18.01.2018 om behandling af ægteskabssager

Skrivelse nr. 9027 af 23.01.2018 om kommunernes prøvelse af ægteskabsbetingelserne i sager, hvor en part er udlænding (Til samtlige kommuner (Vielseskontoret/Borgerservice))


2. Nye afgørelser:

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


Nye litteraturhenvisninger

Frank Høgholm Pedersen i TFA 2019.99-110: Almindelige kriterier for påberåbelse af ordre public - specielt i relation til forældremyndighed på baggrund af surrogati-arrangementer.

Minie Andersen og Anette Kronborg i TFA 2019.1-13: Bindende bodelingsaftaler (Gældende ret beskrives som relativ restriktiv i forhold til at træffe afgørelse om, at parterne har indgået en bodelingsaftale)

Bahar Chawki i RETTID 2018 afhandling nr. 26: Uretmæssig fjernelse af børn i strid med afgørelser om forældremyndighed – Internationale børnebortførelser

Lene Grodt Christiansen i RETTID 2018 afhandling nr. 25: Rettens adgang til at ophæve den fælles forældremyndighed

Linda Nielsen og Ingrid Lund-Andersen: Familieretten, 8. udg., aug. 2018, 336 sider,  Ex Tuto.

Anitta Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Familie- og Arveret, 10. udg., aug. 2018, 435 sider, Karnov Group.

Linda Nielsen og Annette Kronborg: Skilsmisseret - de økonomiske forhold, 4. udg., feb. 2018, 369 sider, Karnov Group.

Caroline Adolphsen i UfR 2018 B.84-90: Barnets ret til (at blive fri for) at blive hørt

Helle Isager, Nicolaj Sivan Holst og Caroline Adolphsen i JUR 2018.54-62: Myndighedsansvar for krænkelser af børn

Hans Engberg i FM 2018.3: Tvangsbøder i børnesager

Gitte Meldgaard Abrahamsen i UfR 2018 B.46-52: Begrebsafklaring eller begrebsforvirring? (Omhandler det nye begreb delingsformue)

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

27-05-19