IT-kontrakter

Bøger

Artikler


Bøger

Jacob Nørager-Nielsen: Edb-kontrakter, 1.udg., 1987, 441 sider, GadJura. Anmeldt af Strange Beck og Ole Bruun Nielsen i UfR 1987 B.221-231: Edb-kontrakter - nogle betragtninger i anledning af en ny bog, og af Hanne Bender i JUR 1988.131-135.

Lene Vangsgaard, Ole Bruun Nielsen og Alex Nymark: Mangler ved edb-systemer, 1.udg., 1991, Juridisk Bogformidling, Århus Universitet. Anmeldt af Hans Bekkevold i ADV 1991.271.

Nicolai Dragsted: IT kontrakter,1. udg. 2000, 2. bind med tilhørende cd-rom, Thomson. Anmeldt af Michael Lemvig i R&R nr. 11/2000 p. 46-47: Glimrende inspiration, af Ole Horsfeldt i ADV 2000.261-264, af Niels Bang Sørensen og Camilla C. Collet i R&R nr. 12/2000 p. 52-53 og af Mads Bryde Andersen i UfR 2001 B.234.

Nicolai Dragsted, Ole Horsfeldt, Jesper Langemark og Claus Sørensen: K01 med kommentarer, juni 2004, 401 sider, Thomson. Anmeldt af Henrik Udsen i UfR 2004 B.406.Susanne Karstoft i Formueretlige emner kap. 13, 5. udg., 2007, DJØF

Jan Trzaskowski: Legal Risk Management in Electronic Commerce - Managing the risk of cross-border law enforcement, 1. udg., 2005, 254 sider, Ex-Tuto. Hele bogen kan læses her.

Nicolai Dragsted, Ole Horsfeldt, Jesper Langemark og Claus Sørensen: K02 med kommentarer, 2007. Anmeldt af Henrik Udsen i UfR 2009 B.120-121

Henrik Udsen: IT-kontraktret, 2. udg., marts 2020, 576 sider, Ex Tuto. 1. udg., 2014, er anmeldt af Rene Offersen i ET nr. 2/2015 p. 159-164

Artikler

Ib Mendahl Olsen og Poul Bostrup i R&R nr. 1/1989 p. 36: Fra nøglefærdige systemer til værktøjskøb - edb-kontrakten under ændring.

Henrik Berg i R&R nr. 6/1990 p. 25: Ny standardkontrakt om edb-systemer.

Hanne Bender og Susanne Karstoft i UfR 1991 B.81-87: Sikkerhedsdeponering i edb-køb.

Peter Buhl i Justitia nr. 2/1992: Ophævelse af edb-kontrakter.

Poul Bostrup i UfR 1992 B.296-300: Kommunikationsaftaler. (En gennemgang af de punkter, der bør behandles i en kommunikationsaftale).

Poul Bostrup i R&R nr. 3/1994 p. 39-42: Kontraktgrundlaget ved mindre edb-anskaffelser. Behov for enklere standardkontrakter kan imødekommes med svenske og norske modeller.

Nicolai Dragsted i R&R nr. 8/1995 p. 47-50: Risikoelementer ved edb-aftaler. Undersøgelse sætter fokus på problemområder.

Ole Horsfeldt i R&R nr. 12/2005 p. 40-45: Hvad er der galt med IT outsourcingkontrakter?

Hanne Hauerslev i ADV nr. 8/2007 p. 30-31: Ny bog om IT-jura udkommer på nettet (Om K02 med kommentarer)

René Offersen og Morten Frank i ET 2009.325-337: Konkurrencepræget dialog ved indgåelse af særligt komplekse IT-kontrakter. (Beskrivelse af udbudsgrundlaget og af begrebet konkurrencepræget dialog, herunder omtale af de forskellige faser i forløbet. Om anvendelsesområde og forholdet til ordinære udbudsformer. Definition af særligt komplekse kontrakter. Om kendelser fra Klagenævnet for Udbud.)

Kim Frost i ET 2015.269-284: Om efterfølgende ændring af aftalegrundlaget i IT-aftaler - Nogle betragtninger om (af)levering og risikoens overgang.

Kim Frost i ET 2016 .115-142: Misligholdelse af og misligholdelsesbeføjelser i længerevarende kontraktforhold - Den almindelige obligationsrets betydning. (Artiklen indeholder, med udgangspunkt i K01, en analyse af en lang række af disse centrale bestemmelser, der på udvalgte områder sammenholdes med almindelige obligationsretlige principper.)

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20