Koncept til advarsel til funktionær

Word  | Word.docx

X

Jupitervej 16

8000 Århus C

 

Vedr. advarsel 

Der meddeles dig hermed en skriftlig advarsel.

Advarslen er begrundet i, at jeg desværre har måttet konstatere, at

(Beskriv problemstillingen/episoden f.eks. medarbejderens adfærd, dårlig arbejdsindsats, gentagne gange har gjort opmærksom på en problemstilling,, som ikke er blevet bedre.)

Følgende skal ophøre/overholdes [indsæt retningslinjer, som skal overholdes eller adfærd, som skal ophøre]

Jeg skal understrege, at manglende overholdelse af ovenstående vil medføre opsigelse eller bortvisning fra arbejdspladsen.

 

 

…………, den                                                              

 

 

_________________________________

for selskabet

 

 

Undertegnede, der har modtaget et eksemplar af nærværende advarsel, bekræfter ved min underskrift på denne genpart, at jeg har modtaget advarslen.

 

 

………,, den

 

_________________________________

Medarbejderens underskrift.


Hit Counter

21-06-2018