Bør den formue, som ægtefæller ejer ved ægteskabets indgåelse, deles ved separation og skilsmisse, medmindre andet er aftalt i en ægtepagt?

Ja, de gældende regler bør opretholdes 36.99 % 54 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 5 år 13.70 % 20 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 10 år 6.17 % 9 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 15 år 3.43 % 5 stemmer
Nej, denne del af formuen bør kunne udtages forlods 36.99 % 54 stemmer
Ved ikke 2.74 % 4 stemmer

Antal stemmer i alt: 146
Tilbage til oversigt