Bør arv og gaver deles ved separation eller skilsmisse, medmindre arvelader eller gavegiver har bestemt andet?

Ja, de gældende regler bør opretholdes 29.13 % 30 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 5 år 6.80 % 7 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 10 år 2.91 % 3 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 15 år 0.00 % 0 stemmer
Nej -arven eller gaven bør kunne udtages forlods, hvis den ikke er forbrugt 59.22 % 61 stemmer
Ved ikke 1.94 % 2 stemmer

Antal stemmer i alt: 103
Tilbage til oversigt