Bør den formue, som ægtefæller ejer ved ægteskabets indgåelse, deles ved separation og skilsmisse, medmindre andet er aftalt i en ægtepagt?

Ja, de gældende regler bør opretholdes 38.31 % 59 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 5 år 12.99 % 20 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 10 år 5.85 % 9 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 15 år 3.25 % 5 stemmer
Nej, denne del af formuen bør kunne udtages forlods 37.01 % 57 stemmer
Ved ikke 2.60 % 4 stemmer

Antal stemmer i alt: 154
Tilbage til oversigt