Bør den formue, som ægtefæller ejer ved ægteskabets indgåelse, deles ved separation og skilsmisse, medmindre andet er aftalt i en ægtepagt?

Ja, de gældende regler bør opretholdes 36.88 % 59 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 5 år 14.38 % 23 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 10 år 5.63 % 9 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 15 år 3.13 % 5 stemmer
Nej, denne del af formuen bør kunne udtages forlods 37.50 % 60 stemmer
Ved ikke 2.50 % 4 stemmer

Antal stemmer i alt: 160
Tilbage til oversigt