VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER OM BØRNEBIDRAG OG ÆGTEFÆLLEBIDRAG

(International og stedlig kompetence, begyndelsestidspunkter, ændringstidspunkter og behandling af klager)

Vejledning nr. 10103 af 21.12.2006

INDHOLD

1. INDLEDNING.

Familiestyrelsen, den 20. december 2006

Carina Fogt-Nielsen

/Brian Gresell Nørgaard

   

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg