Ministeriet for Familie- 
og Forbrugeranliggender.

Familiestyrelsen

Cirkulæreskrivelse nr.  9768  til samtlige statsamter,
Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden
på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland.