CivilRetsDirektoratet

Cirkulæreskrivelse til samtlige kommuner.
(Bryllupskontoret)

Emne: Skiftefritagelse