CivilRetsDirektoratet

Cirkulæreskrivelse nr. 9596 til samtlige statsamter,
Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden
på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland.