Skifteafkald

Af Johan Stæger

Københavns Universitet, januar 2004

Forfatteren kan pr. email kontaktes med kommentarer eller spørgsmål til specialet.

 

Vejleder: adjunkt, ph.d. Jacob Graff Nielsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

I:      Indledning                                                                                          

II:     Formelle spørgsmål

III:    Retsvirkninger                                           

IV:    Boafgiftsmæssige konsekvenser                                 

V:     Fordele og ulemper                                                     

VI:    Konklusion                                                                                         

VII:   Summary                                                                                        

VIII:  Litteraturliste                                                                                        


 

I          INDLEDNING  

         I.1:         Emneintroduktion                                                                      

         I.2:         Hvad kan skifteafkald bruges til?                                      

         I.3:         Definitioner                                                                      

         I.4:         Problemformulering                                              

         I.5:         Emneafgrænsning                                                 

 I.1             Emneintroduktion

Når en enke eller enkemand overtager boet efter sin ægtefælle til uskiftet bo, opstår en konflikt mellem to i princippet ligeværdige rettigheder, nemlig førstafdødes livsarvingers lovhjemlede og suspenderede ret til arv efter førstafdøde[1] og den efterlevendes lovhjemlede ret til at udøve en ejers rådighed over boet[2]. Denne konflikt er søgt løst i AL kap. 3.

AL kap. 3

Førstafdødes livsarvingers ret