Bør den formue, som ægtefæller ejer ved ægteskabets indgåelse, deles ved separation og skilsmisse, medmindre andet er aftalt i en ægtepagt?

Ja, de gældende regler bør opretholdes 37.32 % 53 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 5 år 14.09 % 20 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 10 år 5.63 % 8 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 15 år 2.82 % 4 stemmer
Nej, denne del af formuen bør kunne udtages forlods 37.32 % 53 stemmer
Ved ikke 2.82 % 4 stemmer

Antal stemmer i alt: 142
Tilbage til oversigt