Bør arv og gaver deles ved separation eller skilsmisse, medmindre arvelader eller gavegiver har bestemt andet?

Ja, de gældende regler bør opretholdes 27.96 % 26 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 5 år 6.45 % 6 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 10 år 2.15 % 2 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 15 år 0.00 % 0 stemmer
Nej -arven eller gaven bør kunne udtages forlods, hvis den ikke er forbrugt 61.29 % 57 stemmer
Ved ikke 2.15 % 2 stemmer

Antal stemmer i alt: 93
Tilbage til oversigt