Bør den formue, som ægtefæller ejer ved ægteskabets indgåelse, deles ved separation og skilsmisse, medmindre andet er aftalt i en ægtepagt?

Ja, de gældende regler bør opretholdes 37.14 % 52 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 5 år 13.57 % 19 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 10 år 5.72 % 8 stemmer
Ja, hvis ægteskabet har varet over 15 år 2.86 % 4 stemmer
Nej, denne del af formuen bør kunne udtages forlods 37.86 % 53 stemmer
Ved ikke 2.86 % 4 stemmer

Antal stemmer i alt: 140
Tilbage til oversigt